Menu

Бонус програма 1хБет (1xBet): како да ги повлечете парите?

Бонусная программа 1хБет
По создавањето на сметка сите корисници автоматски стануваат учесници на бонус програмата 1хБет (1xBet). Секако, типувачот може да се откаже од добивањето поени и дополнителни средства. Сепак, бонусната сметка дава можност добиените награди да се собираат и конвертираат во вистински пари. Но, за тоа потребно е да се изигра бонусот 1xBet (1хБет). За тоа како да ги префрлите парите од бонусната сметка на основната ќе стане збор во денешната статија.

Што е бонусна сметка во 1xBet (1хБет)?

Како што беше забележано во воведниот дел, корисниците на обложувалницата 1хБет (1xBet) откако ќе се регистрираат, автоматски стануваат учесници на бонус програмата. Им се отвара бонусна сметка во 1xBet (1хБет) на која ќе пристигнуваат наградите во вид на поени или специјални парични средства. Првиот тип на награди може да се смени на бесплатни облози или вртења кои отпосле треба да се изиграат според правилата на обложувалницата. Вториот тип може веднаш да се искористи за облози или игри. Сепак, добиената награда мора да се одигра.

Наградите на бонусната сметка во 1xBet (1хБет) се добиваат за време на регистрацијата, за активна и успешна игра на сајтот, правилни прогнози на облозите, учество во конкурси и акциски програми. Подетално за собирањето на поени и средства во бонус програмата ќе стане збор во одделна статија.

Како да се одигра бонусот на 1xBet (1хБет)?

Според условите на бонус програмата на 1xBet (1хБет) корисниците можат да добиваат неколку вида на награди: парични средства, бесплатни облози (фрибети) и бесплатни вртења (фриспинови). Покрај тоа, типувачите заработуваат и специјални поени кои може да се конвертираат во бонуси опишани на страницата „Излог на промо кодови“. За таа процедура подетално читајте на сајтот.

Добиените награди, независно од видот, треба да бидат одиграни според условите на акцијата. Обично тоа треба да се прави во тек на ограничено време (од 24 часа до месец), користејќи ги бонусите во определени настани или игри. Така на пример за да се одигра бонусот во 1xBet (1хБет) во спорт, типувачот треба да направи експрес. Притоа комбинираниот облог треба да вклучува одреден број на настани со минимален коефициент не помал од утврдената вредност. Само по исполнување на тие услови бонус средствата ќе бидат префрлени на основната сметка на играчот. Во спротивно наградата ќе биде поништена.

Како да се користи бонусната сметка во 1xBet (1хБет)?

Сите корисници не се запознаени со бонус програмата на 1хБет или пак не ја користат. Тоа е поврзано со немањето желба да се проучат условите (опишани во статијата за бонус програмата) или со негативното искуство од учеството во акции и бонуси надвор од порталот на обложувалницата. Според нас, тие корисници треба да го преиспитат своето мислење за бонус програмата од 1xBet. Користењето на бонусната сметка во 1хБет (1xBet) е поволен начин да се зголеми својата добивка од кој типувачот едноставно се лишува.

Акции и бонусы 1хБет

Благодарение на бонусите корисниците можат да го избрусат своето мајсторство во нови игри или да експериментираат со нови видови на облози. А доколку направат правилна прогноза на натпревар или одиграат партија со победа, на пример во игри со карти, може да се добие добар додаток кон финалната сума.

За да почне да ја користи бонусната сметка на 1xBet (1хБет) играчот треба да ги проучи условите за добивање на поени и бонус средства (информацијата може да се најде во статијата за бонус програмата). Покрај тоа, треба да дознае и за правилата на одигрување на бонусот. И покрај тоа што обложувалницата 1xBet на сите корисници им дава вистинска можност да добиваат награди, условите за одигрување на почетниците можат да им бидат тешки. Затоа треба да се почне од „поедноставни“ акции.

Откако бонусот ќе легне на сметката, играчот треба да види каков вид награда добил. Доколку тоа се поени, тогаш треба да ги размени на фрибети и фриспинови. Од друга страна пак бонус средствата треба да се поставуваат на спортски настани или на игри. Важно е да се знае дека сите награди имаат ограничено време на користење, а наградите треба да бидат одиграни.

Како да се потроши бонусната сметка во 1xBet (1хБет)?

Многу почетници, читајќи ги маркетинг материјалите за бонусите на 1хБет (1xBet), можат неправилно да ги истолкуваат тие награди. Тие мислат дека добиените средства може да се искористат како основните. Меѓутоа, бонусната сметка на 1хБет (1xBet) нема да може веднаш да се потроши. Поверојатно е играчот да ги искористи своите награди за облози или игри. Притоа, добиената награда (при поволен исход на облогот) нема да биде префрлена на основната сметка. Треба да ги одиграте неколку пати, за да може да ги извадите од сајтот на обложувалницата.

Така типувачите можат да ги потрошат бонус рубљите или некоја друга валута на 1xBet (1хБет). Сите бонус пари мора да се одиграат. Бидејќи тој процес се состои од неколку етапи, не секогаш успева да се префрли целата сума на основната сметка.

Како да се префрлат средствата од бонусната на основната сметка во 1xBet (1хБет)?

Во повеќето случаи корисниците свесно земаат учество во акции и добиваат награди во вид на бонуси, меѓутоа, почетниците можат и„неочекувано“да добиваат бонуси од обложувалницата. Затоа тие често си го поставуваат прашањето како да се пренесат средствата од бонусната на основната сметка на 1xBet (1хБет)? Во претходните раздели веќе пишувавме за клучните етапи на тој процес:

  • Дефинирање на видовите средства: фрибети или фриспинови.
  • Запознавање со условите за одигрување на наградите.
  • Исполнување на сите препораки од обложувалницата за добивање на средства на основната сметка.

Промокоды в 1xBet (1хБет)

Така корисниците не ќе можат да ги префрлат бонусите на својата сметка ако не ги одиграат. Правилната стратегија за поставување на облози и среќата сигурно ќе помогнат бонус наградите да се претворат во вистински пари.

Како да се извади бонусот во 1xBet (1хБет)?

По добивањето на бонусот на специјалната сметка потребно е да се запознаете со карактеристиките на нејзиното користење. Обично спортските бонуси треба да се одиграат преку експрес-облози. Притоа, сумата на облогот, бројот на настани и вредноста на коефициентот зависат од акцијата. Подетална информација достапна e во разделот „PROMO“.

Што се однесува на игрите на среќа, обложувалницата 1хБет (1xBet) го ограничува користењето на фриспинови во слотовите. На тој начин корисниците имаат можност да применат бесплатни вртења, а понатаму да ги одиграат паричните средства во игри според поставените правила. Подетална информација на таа тема може да најдете на страницата со акции (раздел „PROMO“).


Читај исто така