Menu

Облог на доверба во 1хБет (1xBet): како да се добие и користи?

1хБет - Доверительная ставка
Во статијата за видовите облози во 1хБет достапни на сајтот стануваше збор и за облог на доверба од 1хБет. Меѓутоа, почетниците имаат многу прашања за добивањето и поставувањето на тој вид на облози, а воедно не беа детално разгледани во споменатиот материјал. Затоа ние решивме да обезбедиме одговори на сите прашања на играчите кои сакаат да го искористат облогот на доверба.

Што е тоа облог на доверба во 1xBet (1хБет)?

Обложувалницата 1xBet (1хБет) им овозможува некои предности на своите постојани играчи, кои ги нема на конкурентските сајтови. Покрај програмата на бонуси која овозможува заработување на дополнителни поени за активноста на порталот, типувачите можат да ги користат и облозите на доверба во 1xBet (1хБет). Тоа се облози кои корисниците ги поставуваат за пари, доделени од обложувалницата во вид на аванс.

Облогот на доверба не е достапен за сите корисници на обложувалницата. Според условите на обложувалницата, таков облог може да добијат играчите кои:

  • Веќе повлекувале пари и не ги нарушувале правилата на порталот. Оние корисници кои штотуку се регистрирале на порталот се лишени од можноста да ги искористат облозите на доверба.
  • Имаат нерасчистени облози. Присуството на такви облози е гаранција за тоа дека обложувалницата ќе може да си ги врати парите назад.
  • Имаат позитивен баланс на сметката. Во тој случај обложувалницата, исто така, дава аванс врз основа на присуство на парични средства кај играчот. Притоа, парите не треба да бидат помалку од 20 парични единици.
  • Поставуваат live-облози или пред-натпревар кои ќе бидат пресметани во рок од 2 дена. Притоа облозите можат да бидат како единечни, така и експреси.

Доколку корисникот ги исполнува сите услови на обложувалницата, ќе му биде обезбеден облог на доверба на 1xBet (1хБет). За тоа како да се постави, ќе стане збор во следните раздели.

Како се пресметува сумата на облогот на доверба во 1xBet (1хБет)?

Откако корисниците ќе дознаат за можноста за добивање на пари од обложувалницата во вид на аванс, тие се надеваат на големи суми „во долг“. Всушност алгоритамот на пресметување на облогот на доверба во 1xBet (1хБет) е прилично „итар“. Корисниците кои поседуваат доволно средства на сметката (повеќе од 20 парични единици), а притоа, ги исполнуваат критериумите од претходниот раздел, не добиваат авансен облог. А, пак, играчите кои влегуваат во групата „среќници“ можат да добијат до 50% од сумата на неизиграни облози.

На пример, корисникот на сметката имал 100 долари*. Тој поставил 95 долари* на 2 исхода во фудбалски натпревари. Конечниот позитивен баланс е 5 долари*. Во таков случај обложувалницата, пресметувајќи ја веројатноста за добивање може да предложи не повеќе од 30 долари* како облог на доверба 1xBet (1хБет).

За други влогови големината на авансот може да се смени. Тој се пресметува за секој облог посебно.

*Или еквивалент на таа сума во друга валута.

Доверительная ставка 1хБет

Како да се постави облог на доверба на 1xBet (1хБет)?

Како што беше забележано претходно, корисникот треба да исполни определен број на услови за да биде во можност да добие облог на доверба. Веднаш се појавува прашањето: „Како да дознаам, дали е достапен облогот на доверба на 1xBet (1хБет)? За тоа треба да се поминат неколку едноставни чекори:

  1. Авторизирање на сајтот.
  2. Преминување во разделот „Live“ и додавање на посакуваниот настан во тикетот. Може да се избере исход и за настан пред-натпревар на страницата „Билтен“, меѓутоа играчот треба да ги бара тие натпревари кои ќе се одржат во следните 48 часа.
  3. Погледнете на работниот панел (во десниот горен угол од страницата) на редот „Достапен аванс“. Ако сумата е достапна, играчот ќе може да ја искористи за поставување на облог „во долг“.

Доколку корисникот проверил неколку облози, а вредноста во редот „Достапен аванс“ е еднаква на нула и притоа играчот е убеден дека ги исполнува барањата на обложувалницата, може да се обрати во службата за поддршка 1xBet (1хБет),која работи 24/7.

Како да се откупи облогот на доверба на 1xBet (1хБет)?

Голема предност на облогот на доверба во 1xBet (1хБет) е отсуството на провизија за користење на парите од обложувалницата. Сепак, не треба да се заборава вечното правило: „Кога земаш туѓо, го враќаш своето“. Затоа откако играчот ќе го добие авансот за поставување на облог од обложувалницата, треба и да го врати. Тоа се одвива автоматски според оваа шема:

  • Доколку авансниот облог е добитен, корисникот на сметка ја добива сумата без авансот.
  • Доколку авансниот облог е недобитен, тогаш авансот се одзема од добитниот облог, поставен за лични средства.
  • Доколку авансниот и сопствениот облог се недобитни, сметката на корисникот оди во минус.

Во последниот случај, играчот треба да го врати долгот на обложувалницата и само тогаш ќе може да поставува нови облози. Парите за доделениот аванс ќе бидат одземени автоматски уште при првиот депозит.


Читај исто така