Menu

Продавање на облози во 1xBet (1хБет): што е тоа и како да се користи?

1хБет - продажа ставки
И покрај тоа, што искусните типувачи добиваат стабилен приход од облозите и тие, исто така, грешат во прогнозите. Затоа можноста да се осигура или да се продаде облогот пред натпревар е добар начин да не се изгуби целата сума. За тоа, што е тоа опција за „Продажба на облози 1xBet (1хБет) ние веќе пишувавме во претходната статија. Сепак остануваат неколку неразгледани прашања кои треба да се расветлат во нов материјал.

Што значи продажба на облог во 1xBet (1хБет)?

Во воведниот дел е објавен линк од статијата на сајтот во која е дефинирана опцијата „Продажба на облози во 1xBеt (1хБет). За да не се повторуваме, ќе напишеме дека таа услуга уште се нарекува и кешаут. Доколку терминот буквално се преведе од англиски, тоа е опција за враќање на парите (дел од сретставата). На тој начин продажбата на облози на 1xBet (1хБет) е операција за добивање на дел од парите по пат на враќање на својот тикет. Притоа, важно е натпреварот да не е почнат. Во спротивен случај играчот нема да може да го продаде својот облог и ќе му преостане да се надева само на среќа.

Играчите често прашуваат: „Дали продажбата на облози е достапна за сите корисници на обложувалницата“. Одговорот е позитивен. Сите типувачи на 1хБет (1xBet) можат да ги продаваат облозите, доколку е исполнет следниот услов: натпреварите не треба да се почнати. Покрај тоа, не постои потреба за дополнително активирање на опцијата продажба на облози. Таа е достапна автоматски.

Кога може да се продаде облогот на 1хБет (1xBet)?

Откако корисникот го поставува облогот на сајтот на обложувалницата се појавува можност за користење на осигурување за облози во 1хБет (1xBet) или продавање на тикетот. За тоа, како да се осигура облогот пишувавме во одделна статија. Препорачуваме да ја прочитате за запознавање со карактеристиките од користење на услугата.

Што се однесува на продажбата на облози на 1хБет (1xBet), типувачот може да ја користи услугата како за единечни, така и за комбинирани облози (експреси, системи, анти-експреси итн.) Исто така, не е важно колку настани ќе има на тикетот. Најважно е ниеден од нив да не е започнат во моментот кога корисникот решил да го продаде својот облог.

Зошто не може да се продава облог на 1хБет (1xBet)?

И покрај тоа што правилата за продавање на облози на 1хБет (1xBet) се многу едноставни, сепак може да настанат потешкотии при користењето на таа услуга. Ве молиме да обрнете внимание на тие правила, каде што не постои можност за продавање на облогот на 1xBet:

  • За единечни облози: натпреварот започнал или облогот е веќе пресметан.
  • Во комбиниран облог има исходи кои биле пресметани или натпреварот се изведува во тек.
  • Била искористена опција за осигурување на облогот.

Продать ставки на 1хБет

Покрај тоа, при продавање на облогот обложувалницата го задржува правото да му откаже на корисникот без објаснување на причината. И покрај тоа, што тоа правило ги ограничува можностите на корисниците да ја користат услугата во критични ситуации, обложувалницата го користи многу ретко. Затоа повеќето типувачи можат да ја искористат опцијата „Продажба на облог“ без ограничувања.

Како да се продаде облог во 1xBet (1xBet)?

Интерфејсот за користење на услугата „Продажба на облог“ во обложувалницата 1xBet (1xBet) е едноставен и јасен. За да го искористи кешаутот корисникот треба да влезе во својот профил. Во разделот „Историја на облози“ се чуваат информации за сите изиграни и неизиграни облози. Корисникот може да избере еден од непресметаните облози и да притисне на копчето „Продај“. На нов екран ќе се појави информација за максималната достапност на сумата за поврат на парите. Доколку играчот е задоволен од понудата на обложувалницата 1xBet (1xBet), може уште еднаш да кликне на копчето „Продај“. Потоа облогот ќе биде анулиран, а укажаната сума ќе легне на основната сметка во тек од 20 секунди.

Кога типувачот ќе го добие повратот на сретствата, тој може веднаш да ги искористи за нови облози или да ги извади од порталот. Важно е дека парите не мора да се изиграат.


Читај исто така