Menu

Што е аванс во 1xBet (1хБет) и како да се користи?

Често играчите можат да се најдат во ситуации кога, откако ќе постават облог на интересен настан, после тоа на сајтот се појавува друга привлечна понуда (висок коефициент на исходот), но немаат доволно парични средства. Во тој случај потребно е да се надополни сметката на 1xBet, или да се искористи авансот од 1хБет. За тоа, што е тоа аванс и како да се добие, користи и исплати ќе стане збор во новата статија.

Што е тоа аванс во 1хБет (1xBet)?

Редовните корисници на обложувалницата уживаат дополнителни привилегии. Тие се изразени преку повисоки лимити за добивки и такви услуги како, на пример, 1xBet облог на доверба. За овој вид на облог пишувавме во одделна статија, со која препорачуваме да се запознаете. Во неа може да најдете информација, меѓу другото, и за авансот во 1хБет (1xBet).

Под аванс во 1хБет се подразбираат пари, кои обложувалницата ги дава на заем. Тие може да се користат за поставување на облози според определени услови. Па така, корисникот добива уште еден дополнителен инструмент за брзо поставување на бесплатен облог и можност за добивка.

Како да се добие аванс во 1xBet (1хБет)?

Како што беше забележано претходно, авансот во 1xBet (1хБет) не е достапен за сите корисници. Пари на заем можат да добијат само играчите кои имаат направено најмалку 10 облози на сајтот. Покрај тој критериум, постои уште еден важен услов: задолжително присуство на барем еден непресметан облог. Тој за обложувалницата претставува „гаранција“ за враќање на своите средства, ако облогот на доверба нема да биде успешен.

За да се добие аванс во 1xBet (1хБет), потребно е да се внесат пари на сметката и да се постави облог. Кога ќе немате доволно свои средства, може да додадете уште еден од настаните во тикет и да се запознаете со понудата на обложувалницата. Ако на корисникот му е одобрена сума на заем, таа ќе биде прикажана во полето „Достапен аванс“. Во спротивно, играчот ќе мора поактивно да ги користи услугите на обложувалницата. Други начини за добивање на авансот од 1хБет (1xBet) нема.

Како се пресметува авансот во 1хБет (1xBet)?

Откако играчите ќе дознаат за можноста да го искористат авансот во 1хБет, нив ги интересира прашањето за сумата, достапна за облогот. Обложувалницата не го открива точниот алгоритам според кој се пресметува авансот во 1xBet. Меѓутоа, искусните типувачи ја споделуваат оваа информација:

  • На износот на авансот влијае бројот на непресметани облози. Колку повеќе има, толку поголема ќе биде сумата на заемот за обложување.
  • Износот на авансот не е повисока од 50% од потенцијалната добивка по облог.

1хБет - Доверительная ставка

Ќе наведеме мал пример: Да претпоставиме дека играчот на сметката има 100 долари*. Тој поставил два облози:

  • 40 долари* со коефициент 1,5. Потенцијална добивка – 60 долари*.
  • 60 долари* со коефициент 2. Потенцијална добивка – 80 долари*.

На тој начин играчот може да добие до 140 долари приход од облогот. Во овој случај износот на авансот нема да преминува 70 долари*, иако според лично искуство, нема да биде ни помал од 30-40 долари*.

*Или еквивалент на таа сума во друга валута.

Како да се користи авансот во 1xBet (1хБет)?

Целиот процес на користење на авансот од 1xBet (1хБет) изгледа вака:

  1. Потребно е да се избере спортски настан, преднатпревар или лајв. Притоа, натпреварот треба да се одигра во рок од 48 часа.
  2. Исходот да се додаде во тикетот и да се види износот на достапниот аванс.
  3. Да се постави целата сума или дел од авансот како облог на доверба.

Доколку нема да се искористи сиот аванс, тој може да се примени за поставување на друг облог на доверба. Обложувалницата не го ограничува типувачот во бројот на облози, кои можат да бидат поставени на заем. Најважно е да има достапен аванс во 1хБет (1xBet).

Како да се исплати авансот во 1хБет (1xBet)?

Откако играчот ќе го искористи авансот во 1хБет (1xBet) се наметнува прашањето за тоа како да се исплати долгот. За ова играчот не треба да прави ништо. Обложувалницата автоматски ќе ги повлече средствата според следната шема:

  • Ако облогот на доверба ќе биде добитен, корисникот ќе ја добие добивката, но без сумата на авансот.
  • Ако облогот на доверба е недобитен, исплатата на авансот ќе се наплаќа од средствата од облозите кои биле поставени од играчот.
  • Доколку и личните облози ќе бидат недобитни, долгот ќе биде повлечен од играчот. Тоа значи дека на корисникот нема да му се одземаат средства при следното пополнување на сметката, меѓутоа ова може да влијае на износот на авансот во иднина.

Доверительная ставка 1хБет

Обложувалницата не зема дополнителна провизија од корисниците за користење на авансот во 1хБет (1xBet). Затоа оваа услуга станува сè поинтересна за типувачите.

Дополнителни прашања на тема аванс во 1хБет (1xBet)

💵 Што е аванс во 1xBet (1хБет)?

Аванс во 1xBet (1хБет) се средства кои обложувалницата му ги дава на корисникот на заем. За оваа услуга компанијата не зема провизија. Меѓутоа, авансот не можат да го користат сите типувачи. Подетално за условите за добивање на бонусот може да прочитате во статијата.

💸 Како работи авансот во 1хБет (1xBet)?

Кога играчот има непресметани облози, обложувалницата 1хБет може да му даде бесплатни средства за времено користење. Со нивна помош може да се постави облог на доверба. За тоа колкава е сумата на авансот, кој го дава обложувалницата, и како се пресметува е напишано во статијата.

✅ Како да се земе аванс на 1xBet (1хБет)?

За да се земе аванс на 1xBet (1хБет) потребно е да има повеќе од 10 поставени облози на сајтот на обложувалницата. После ова, за секој непресметан облог, обложувалницата на типувачот ќе му понуди аванс. Играчот може да го искористи за поставување на облог на доверба. Бројот на облози, направени со помош на овие средства се неограничени.

🎰 Како да се постави облог со авансот на 1хБет (1xBet)?

За да се постави облог на заем, играчот најпрво треба да направи облог со сопствените средства. Понатаму може да избере друг интересен настан и исходот да го додаде во тикет. Во прозорецот со параметрите се наоѓа полето „Достапен аванс“. Ако обложувалницата му ја нуди оваа услуга на корисникот, сумата ќе биде поголема од нула. Во тој случај играчот може да се обложи со авансот на 1хБет (1xBet): да ја наведе достапната сума за облог и да го оформи. После ова ќе биде формиран облогот на доверба.


Читај исто така