Menu

Што е ланец во 1хБет (1xBet)?

Ако пишуваме за предностите на обложувалницата, може храбро да ги наброиме различните видови облози на 1xBet (1хБет). Денес во понудата на обложувалницата можат да се најдат 11 видови облози. За тоа, како се составуваат ескпреси и антиекспреси, пишувавме во претходно објавените материјали. Во новата стаија сакаме да раскажеме за еден од видовите, поточно за ланецот од 1хБет (1xBet). Каков облог е ова и како да се состави комбинација на ланец – повеќе во материјалот.

Што претставува ланецот во 1xBet (1хБет)?

Очекувано прашање од новите корисници, кои порано не се сретнале со ланците во 1xBet (1хБет), е што е тоа? Ланец е вид облог, кој во себе содржи елементи на експрес и системи. Во првиот случај, од ескпресите на 1хБет (1xBet) е земена можноста да се формира редослед од единечни облози. Во вториот случај, од системот, играчот добива „осигурување“. При губење на еден или неколку облози во ланец во 1хБет (1xBet), облогот не мора да биде недобитен. Најважно е во банката да има пари за нов облог. Во ова се состои силната страна на ланецот, во споредба со традиционалниот експрес.

Па така, при поставување на ланец играчите можат да се надеваат на добивка, дури ако неколку настани нема да бидат добитни. Облогот се смета за изгубен тогаш, кога во банката ќе нема пари за поставување на почетен облог за наредниот облог во ланецот.

Што се однесува на добивката, колку повеќе исходи во редослед ќе бидат добитни, толку поголем ќе биде коефициентот на ланецот. Меѓутоа, тој не се умножува, како што беше случај во експресот. Пресметувањето на ланецот во 1хБет (1xBet) се прави по друга шема, опишана во следниот раздел.

Како се пресметува ланецот во 1хБет (1xBet)?

Од дефиницијата може да се разбере дека ланецот од 1xBet (1хБет) претставува редослед од единечни облози. Меѓутоа, добивката не се пресметува така лесно, како во експресите: еден недобитен настан – целиот облог е недобитен. За ланецот се користи сосема поразличен метод. Тој се однесува и на пресметувањето на коефициентите.

Ќе наведеме пример за пресметување на добивката и коефициентот во ланецот на 1xBet (1хБет). Па така, имаме облог кој се состои од 5 настани. Почетниот износ на облогот е 100 рубљи*. Сите поставени настани се фудбалски натпревари.

Как делать ставки 1хБет

По завршувањето на сите игри, го добиваме следниот резултат:

 • Првиот настан, со коефициент 2,0 е добитен. Играчот добил добивка со износ 100*2,0 = 200 рубљи*.
 • Вториот настан е недобитен. Од банката со 200 рубљи* ќе бидат одземени 100 рубљи* (почетната сума на облогот). Играчот останува со 100 рубљи*.
 • Третиот настан е добитен. Натпреварот со коефициент 2,3 на играчот му носи 100*2,3 = 230 рубљи*.
 • Четвртиот настан (коефициент 1,5), исто така, е добитен. Корисникот добива 230 + (100 * 1,5) = 380 рубљи*.
 • Последниот настан е недобитен. Банката на играчот се намалила за 100 рубљи* и изнесува 260 рубљи*.

Финалниот резултат на типувачот изнесува 280 рубљи*. На тој начин крајниот коефициент во ланецот на 1хБет (1xBet) изнесува 2,8. И покрај изгубените 2 настани во редоследот, типувачот успеал да добие добар приход. Сепак, тој е значително помал, отколку во ескпрес-облозите.

*Или еквивалент на оваа сума во друга валута.

Кои се клучните карактеристики на ланецот во 1xBet (1хБет)?

И покрај тоа што ланецот во 1xBet (1хБет) не е сложен вид облог, почетниците треба да обрнат внимание на карактеристиките за формирање на овие комбинации. За таа цел, треба да се запознаеме со клучните карактеристики на ланците:

 • Настаните во редоследот се пресметуваат така, како што ги подредил авторот. Тука нема автоматски посочена хронологија.
 • Обложувањето може да се прави и на преднатпреварски и на live-игри. Нема ограничувања за пазарите.
 • Сумата на следниот облог во ланецот на 1хБет (1xBet) не може да биде поголема од првиот облог.
 • Ако во банката останале помалку средства од сумата на првиот облог, тогаш се зема целиот износ од остатокот.
 • Изгубениот износ е еднаков на износот на првиот облог.
 • Банката во редоследот се пресметува после секој натпревар.
 • Коефициентите во ланецот не се множат.

Цепочка 1хБет

Па така, при правилен избор на настани за облози од видот „ланец“ во 1xBet (1хБет), играчот има прилично добри шанси да добие приход. Иако, ќе повториме, тој нема да биде голем, како во случајот со експрес облозите. Оттука може да се издвојат клучните предности и недостатоци на ланецот од обложувалницата:

Предности на ланецот Недостатоци на ланецот
Тешко е да се изгуби целата банка/целиот облог Коефициентите не се множат, износот на добивката е помал
Едноставност при составување на комбинацијата При неправилен избор на првиот настан, целата комбинација е недобитна
Можност да се зголеми крајниот коефициент

Како што се гледа од табелата, ланецот во 1хБет (1xBet) е едноставен и прилично интересен вид облог, кој почетниците треба да го испробаат.

Како да се постави ланец на 1хБет (1xBet)?

За да се постави ланец во 1хБет (1xBet), играчот прво треба да избере натпревари од разделот „Билтен“ или „Live“. Како што нагласивме погоре, обложувалницата не поставува никакви ограничувања за пазарот. Откако корисникот ќе го избере саканиот исход и ќе кликне на коефициентот, облогот ќе биде пренесен во тикетот. Со два настани во тикетот, играчот добива можност да формира редослед. За да го стори тоа, во опаѓачкиот список под сите настани треба да го побара облогот „Ланец“. Откако ќе се внесат пари на сметката, облогот ќе се појави во „Историјата на облози“. На играчот му преостанува само да го очекува резултатот.


Читај исто така