Menu

Што е фора во 1xBet (1хБет) и како се користи?

Фора 1xBet
Понудата на обложувалницата 1xBet (1хБет) опфаќа многу спортски настани. Сепак обложувалниците не секогаш нудат добри коефициенти за сите натпревари. Доколку корисникот е заинтересиран за некој конкретен натпревар, а коефициентите за победа на спортистот или екипата се ниски, тогаш може да ги искористи облозите за тотал во 1хБет (1xBet) или фора. За последниот тип на облози ќе зборуваме во денешнава статија.

Што е фора во 1xBet (1хБет)?

Сè почесто почетниците ги користат наједноставните видови на облози –  победа на едната, другата екипа или нерешено. Сепак како што стекнуваат искуство, сè повеќе предност им даваат на тотал и на фора. Фора во 1xBet (1хБет) е облог на екипа или спортист замајќи ја предвид вредноста, која потоа се додава на крајниот резултат. Тоа можат да бидат голови во фудбал, пак во хокеј, поени во тенис или други статистички показатели. Форите се означуваат со буквата Ф и со додавање на страната (1 или 2), бројниот показател и знакот «+» и «-». На пример Ф1(0) и Ф2(+1).

Врз основа на тоа форите се делат на позитивни, негативни и нулти. Ќе ги опишеме накратко карактеристиките на секој вид според нивниот знак:

 

  • Позитивните фори се облози со знак плус или без знак. Во тој случај, предноста ја има избраната страна. Корисникот претпоставува дека спортистот или екипата не треба да изгубат, земајќи ја предвид посочената разлика. На пример, во фудбалскиот натпревар Франција – Украина корисникот ставил облог Ф2(+1). За победа, на играчот му е потребно екипата на Украина да победи на натпреварот или да биде нерешено. При губење со 1 гол облогот ќе биде вратен во целост, а при губење со 2 гола – ќе биде изгубен.
  • Негативни фори се облози со знак минус. Притоа обложување избраната страна треба да победи со предност, која се укажува во фората. На пример, во фудбалскиот натпревар Полска – Естонија, Ф1(-1,5) означува дека полската екипа треба да победи со разлика од 2 или повеќе гола. При победа со 1 гол, нерешено или губење облогот нема да биде вратен.
  • Нулта облози се облози на еднакви ривали. Во тој случај најважно е да се оствари облогот, не се смета разликата во резултатот. На пример, за време на фудбалскиот натпревар меѓу Англија и Франција, Ф1(0) означува дека облогот ќе се добие доколку победат Англичаните (бројот на голови не се смета). Доколку екипите изиграат нерешено, облогот ќе биде вратен, а доколку изгубат – ќе биде изгубен.

 

Некои извори изделуваат посебен вид фора на статистика. Во тие облози се земаат предвид други бројни показатели. Сепак тие не се разликуваат многу од обичните фори по својот тип.

Какви видови на фори постојат во 1xBet (1хБет)?

Форите во 1xBet (1хБет) се прилично популарен вид на облози меѓу корисниците од многу држави и пазари. На сајтот на обложувалницата достапни се следниве видови на фори: дробни или целобројни (обични), европски (хендикепи) и азиски (четвртни). Ќе го разгледаме секој од овие варијанти.

  • Дробна фора е фора која содржи половини во бројните показатели, а целобројните соодветно имаат цел број. На пример, Ф1(+0,5), Ф2 (-2,0). Разликата меѓу нив се состои во тоа, што кај целобројната фора има можност за враќање на парите, а кај дробната не.
  • Европска фора или хендикеп е фора во која на играчот одеднаш му се презентираат 3 варијанти на облог, при што добивка може да има само во тој случај, доколку натпреварот  се заврши со избраниот броен показател. На пример, при европската фора (2-0) во фудбал, првата екипа треба да победи со 2 гола разлика. Победа со 3:0, 1:0 е губење на облогот. Други резултати од натпреварот исто така ќе се сметаат за недобитни.
  • Азиската фора е фора во која се користат четвртини. При таков облог се користат две типувања со блиски вредности. На пример, Ф1(-1,25) наеднаш означува и Ф1(-1,0) и Ф1(-1,5). Затоа некои обложувалници ја означуваат ваквата фора со двоен коефициент.

 

1хБет линия ставок

Најпопуларните видови на фора меѓу корисниците од Источна Европа се европската, дробната и целобројната фора. Сите тие варијанти може да ги најдете на сајтот на обложувалницата 1хБет (1xBet).

 

Во што се состои разликата меѓу фора и хендикеп во 1хБет (1xBet)?

Почетниците многу често се прашуваат: „ Дали фора 1хБет (1xBet) и хендикеп е едно исто“? Одговорот зависи од тоа каква терминологија и толкување се користи. Во нашата статија хендикеп е само европската фора. Ние се повикуваме на терминологијата која ја користи обложувалницата 1xBet (1хБет). Сепак, во различни извори на интернет можно да се најде паралелно користење на поимите фора и хендикеп (синоними).

Доколку погледнеме на принципот на пресметување на хендикепите на сајтот на обложувалницата, тогаш добитни ќе бидат само тие облози каде што во исходот се гледа на бројните показатели. Не се овозможува враќање на облогот. На тој начин, хендикепот  е европската фора за која што пишувавме погоре.

Доколку земеме други варијанти на фори според показателите, таму корисниците имаат можност да добијат при различни резултати од натпреварите или да си го вратат облогот. Тогаш, тоа не е сосема истиот хендикеп кој се пресметува на сајтот на обложувалницата 1хБет (1xBet).

 

Како да се типува на фора во 1xBet (1хБет)?

Процесот на обложување со фора е многу едноставен. Единствено важен момент може да биде правилниот избор на формат на облогот. Обложувалницата 1хБет (1xBet) нуди различни бројни показатели, кои може да се земат предвид при обложувањето. Исто така, пред да се стави облог важно е добро да се запознаете со натпреварот. Неправилно разбирање на функционирањето на фората во 1xBet (1хБет) може да доведе до губење на облогот.

За да се обложите на фора во 1xBet (1хБет) потребно е:

  1. Да го изберете облогот што ве интересира од понудата на обложувалницата.
  2. Да го изберете бараниот броен показател. За да го направите тоа преминете на страницата за облози и  погледнете ги сите достапни варијанти на фори. Доколку се наоѓате на страницата со сите настани, може да стиснете на бројната вредност меѓу коефициентите. Тогаш ќе се отвори прозорец со избор на вредности.
  3. Стиснете на саканиот коефициент и претворете го облогот во тикет.
  4. Внесете ја сумата на влогот и изберете други вредности за обложување.

 

Ставки на фору 1xBet

Како што може да се види, поставувањето на фора не одзема многу време. Повеќе внимание треба да се даде на прогнозирање на резултатот. От тоа зависи успехот на облозите. Ги советуваме почетниците да се запознаат со нашата „Школа за облози“.

Дополнителни прашања на темата 1xBet (1хБет) фори:

✅ Што е фора во 1xBet (1хБет)?

Под фора се подразбира облог во кој една од страните добива предност во квалитативна смисла (број на голови, поени, прекршоци итн.). Резултатот од облогот зависи од бројниот показател, знакот (плус или минус) и од видот на облогот. Подетално за пресметувањето на форите може да најдете информација во статијата.

▶️ Какви видови на фори има во 1хБет (1xBet)?

Постојат неколку начини за квалификација на форите: според знакот и според видот. Ако гледаме според знакот, форите се делат на позитивни, негативни и нулти. Според видот постојат дробна и целобројна (обична), европска и азиска фора. Кратка информација за карактеристиките на секоја од форите може да најдете на сајтот.

❔ Како да се постави фора во 1xBet (1хБет)?

За да се постави фора, играчот треба да го избере саканиот броен показател, а понатаму коефициентот на облогот. Ова може да го направи на страницата со облози или во разделот со билтенот од обложувалницата. Понатаму следи стандардната процедура: додавање на исходот во тикетот и поставување на облог на саканата сума.


Читај исто така