Menu

Бришење на профилот на 1хБет (1xBet): достапни варијанти

Удаление аккаунта 1хБет
По создавање на корисничка сметка и запознавање со можностите на обложувалницата, дел од играчите може да посакаат да го избришат профилот на 1хБет (1хБет). Ова решение често се појавува кај играчите кои изгубиле голема сума и сакаат да стават крај на серијата неуспеси. Во секој случај, прашањето „како да се избрише профилот на 1xBet (1хБет)?“, останува актуелно. На него ќе одговориме во оваа статија.

Начини за бришење на профилот во 1xBet (1хБет)

„Замрзнување“ на профилот на 1xBet (1хБет)

Доколку внимателно се запознаат со профилот на 1xBet (1хБет), играчите можат да забележат дека не постои копче за бришење на корисничката сметка. Според условите на обложувалницата, профилот на играчот не може да биде избришан, туку само „замрзнат“. Доколку се обратите во службата за поддршка преку кој било од опишаните канали, ќе добиете само еден одговор: „Профилот на 1xBet (1хБет) не може да се избрише. По истекување на 3 месеци без никакви трансакции, неговиот статус ќе се промени во „неактивен“. Меѓутоа, податоците на корисникот нема да се избришат од базата“. Затоа играчите можат да си го повратат профилот, за што ќе стане збор понатаму.

На тој начин, имаме ситуација кога личните податоци на играчите, а исто така профилот на 1xBet (1хБет) не можат да се избришат. Ако корисникот не се грижи за присуството на личните податоци кај обложувалницата, доволно е да не влегува во профилот во рок од 90 дена (3 месеци) и сметката ќе биде „замрзната“.

Ве молиме да обрнете внимание дека не секогаш по истекување на посочениот рок профилот на 1xBet (1хБет)ќе биде неактивен. На гемблинг форумите може да се најдат информации за тоа дека во профилот може да се влезе и по 4 месеци. Затоа овој начин не дава 100% гаранција.

Предизвикување блокирање на профилот

Според истите правила на обложувалницата, за нарушување на условите на обложувалницата, профилот на играчот може да биде избришан. Ако типувачот сака да прибегне кон таков радикален метод, тогаш треба да:

  • Прави облози на договорени натпревари.
  • Да применува шеми, на пример, да поставува облози на „вилушки“.
  • Да биде дел од натпреварот и да влијае на исходот (се однесува на тренери и судии).
  • Да создаде неколку кориснички сметки на сајтот на обложувалницата.

Пред исполнување на горенаведените измами, треба да се извадат сите пари од сметката. Во спротивно тие ќе бидат блокирани. Исто така, треба да се памти дека блокирање на сметката на 1xBet (1хБет) означува дека играчот повеќе нема да може да ги користи услугите на обложувалницата. Исто така, тој може да влезе во црн список кај сите обложувалници. Тоа ќе означува сигурен крај на неговата обложувачка дејност.

Личный кабинет 1хбет

Причини зошто не може да се избрише профилот на 1xBet (1хБет)

Откако играчите ќе дознаат дека нема да можат да ја избришат корисничката сметка во 1xBet (1хБет), тие негодуваат по тој повод. Меѓутоа, обложувалницата има причини зошто ова правило е усвоено во условите за користење на обложувалницата.

Прво, многу играчи не се против да создадат нова корисничка сметка со помош на препорачан линк, притоа старата да ја избришат. Порано оваа шема функционираше. Денес таа претставува основа за блокирање на профилот во 1xBet (1хБет). Откако тој ќе биде блокиран, сите повторни обиди за создавање на корисничка сметка ќе бидат неуспешни.

Второ, играчите подлежат на емоции. Како што беше забележано во воведниот дел, по голема загуба типувачите сакаат да го избришат својот профил. На тој начин обложувалницата ги штити играчите од донесување на брзи решенија.

Трето, обложувалниците се обврзани да ги чуваат личните податоци на определено време за да не дозволат перење на пари и да спречат други шеми на измама. Обложувалниците можат да разменуваат информации меѓу себе за натрапниците и да им ги блокираат сметките (при присуство на податоци).

Обновување на сметката на 1хБет (1xBet)

Во случај доколку играчот не го посетувал профилот во рок од 90 дена и тој „замрзнал“, играчот може лесно да го активира. За да го обнови профилот на 1хБет (1xBet) потребно е да се обрати во еден од каналите за поддршка , на пример, да напише во чат или на e-mail: security@1xbet-team.com . По одговарање на неколку прашања или обезбедување на дополнителни податоци, сметката на типувачот ќе биде обновена.

Ве молиме да обрнете внимание, дека профилот на 1xBet (1хБет) избришан од страна на обложувалницата не може да се обнови.


Читај исто така