Menu

Какви видови спортски облози постојат?

Виды спортивных ставок
Современите обложувалници се спремни да им понудат на корисниците не само огромен избор на спортски настани, но и различни видови на спортски облози. Билтенот на обложувалницата може да вклучува повеќе од 40 видови спорт на сите популарни и повеќе насочени лиги во светот. Што се однесува на видовите на облози, обложувалниците нудат неколку десетици варијации (дури до 80 комбинации) на основни видови на облози. Затоа во статијата ќе ги разгледаме основните и популарните видови на спортски облози.

Основните видови на спортски облози

Како што беше забележано во воведниот дел, обложувалниците нудат неколку десетици видови на спортски облози за своите корисници. Сепак, сите тие претставуваат варијации на основните видови на облози: единечни облози и експреси. Некои ресурси во основните видови облози го ставаат и системот (ние, исто така, го вклучивме во прегледот), иако тој, всушност, се состои од експрес облози.

Откако ги именувавме основните видови на облози ќе ја разгледаме и терминологијата:

  • Ординар или единечен облог е облогот кој има еден исход на спортски настан. Пример за спортски облог од тој вид е резултат во фудбалски натпревар. На пример, победа на првата екипа (П1) во дуелот Англија – Франција. Во случај на пораз на екипата на Англија, играчот го добива својот облог помножен со коефициентот. Ако биде нерешено (Х) или ќе победи втората екипа (П2), играчот го губи својот облог.
  • Експрес облозите или комбинирани облози се облози кои содржат два или повеќе исходи ставени на еден тикет. Така, експресот се смета за добитен ако сите или дел од облозите на комбинацијата биле погодени. Затоа шансата за добивање на овој облог е помала отколку на единечниот. Сепак, добивката е поголема за неколку пати: коефициентите на сите исходи се множат и се формира краен коефициент за тикетот.
  • Систем е комбинација на експрес облози кои можат да содржат различен број на настани. За разлика од класичниот експрес, системот на типувачот му дозволува да згреши. При определени услови тој нема да ги изгуби своите пари.

Популарни видови на спортски облози

Покрај основните видови на спортски облози наведени во претходниот раздел, играчите можат да користат и варијации. Меѓу видовите на спортски облози кои се популарни во обложувалниците, може да се издвојат:

  • Двојна шанса. Корисникот истовремено може да се обложи на два исхода на средбата.
  • Фора. Давање на предност или недостатоци на една од екипите за зголемување на добивката.
  • Тотал (повеќе, помалку) – облози на определени резултати на натпреварот.
  • Тајм-аут/натпревар. Избор на победник во тајм-аут или за цел натпревар.
  • Ланец – комбинација од единечни облози.

Некои обложувалници имаат неколку варијанти на експреси ( на пример, антиекспрес) и сложени облози („Трикси“, „Патент“ и „Јанки“). Сепак, тие не се толку популарни како оние што ги наведовме погоре. Покрај тоа, овие облози бараат поседување на одредено искуство и не е за почетници.

Големиот избор на видови на спортски облози на искусните типувачи им дава можност да користат различни комбинации за добивка. Сепак, дополнителните шеми можат да бидат тешки за почетниците и да ги изгубат облозите. Затоа препорачуваме да се сконцентрирате на наједноставните видови на облози – ординари и експрес и постепено да преминете понатаму.


melbet Portugal

Читај исто така