Menu

Како да се избере правилната висина на облогот?

Правильный размер для ставки
Откако играчот ќе се запознае со постоечките стратегии за формирање на банкролот за облози, може да премине кон следната лекција – избор на оптимална сума за обложување. Како и во случајот со банката, постојат неколку пристапи за одредување на висината на облогот. Покрај тоа, висината на банкролот и спортските облози се поврзани меѓу себе. Затоа во статијата ќе се повикуваме на стратегиите од претходната лекција.

Која сума да се избере за спортските облози?

Секој почетник треба да научи да ја одредува висината на спортскиот облог. Облозите на голема сума, во случај на неколку порази, можат брзо да ја испразнат банката на играчот и да доведат до разочарување од спортското обложување. Од друга страна, преку мали облози играчот може да троши многу време, а да добива мал приход. Затоа важно е да се одреди онаа висина на облозите, со која ќе бидете осигурани од серија на неуспешни исходи, но и со која брзо ќе го зголемете својот капитал.

Затоа висината на облозите се одредува врз основа на неколку критериуми:

  • Искуството на играчот. Ако корисникот само што го започнал својот пат во спортското обложување, не треба да ризикува. Подобро е да почне со помали облози. Запомнете го ова лесно правило: Бавниот и сталожниот победува во трката.
  • Конкретниот настан. Во натпревари меѓу силни спортисти или екипи, каде исходот е неочигледен не треба да се прават големи облози. Сепак, во тие натпревари каде што играчот е уверен во победата на едниот од учесниците на натпреварот може да се зголеми висината на облогот. Сепак, не треба да се ризикува. За популарните грешки во обложувањето зборувавме во една од лекцијата на школата за второ ниво.
  • Банката. Колку повеќе средства за обложување има корисникот, толку повисок може да биде спортскиот облог. За формирањето на банката за обложување зборувавме во претходната статија.

Откако ќе ги проанализира трите горенаведени критериуми, корисникот може да донесе решение за избор на висината на својот облог. Сумата е индивидуална.

Финансиски стратегии или интуиција?

Честопати почетниците својот пат во обложувањето го започнуваат со импулсивни облози. Како што зборувавме во претходните лекции, почетниците секогаш имаат среќа. Затоа интуицијата помножена со импулсивност често води кон лесни пари. Сепак, не треба да се лажете. Облозите не се само среќа. Обложувањето е чиста математика кое има свои формули и стратегии. Ако се заинтересирате доволно ќе видете дека секој искусен типувач има свои тајни со чија помош добива прилични добивки и ја победува обложувалницата.

Откако ќе го изброи својот банкрол, играчот може да ја одреди приближната висина за универзалниот облог. Понатаму, според претходната точка, треба да го разгледа настанот. Деталната анализа на претходните игри на учесниците во натпреварот ќе помогне поточно да се одреди победникот. По запознавањето со коефициентите и бонусите на обложувалницата може да се избере стратегија за поставување на облози и висината на самиот облог.
Оваа пресметка се прави индивидуално. Не треба слепо да се користат туѓи стратегии опишани од други играчи на нивните блогови или форуми. Потребно е сами да научете да правете правилни пресметки, дури и по тешки порази. И запомнете, најважното правило гласи: поставувајте облози само тогаш кога ќе бидете уверени дека се е пресметано 100% точно.


melbet Portugal

Читај исто така