Menu

Каква треба да биде почетната банка на играчот за обложување?

Начальный банк игрока
Во првата статија ние го дефиниравме поимот банкрол во обложувањето. Покрај тоа, дискутиравме дека правилното користење на банката е залог за успех на играчот во спортското обложување. Сепак, многу корисници кои не се веќе почетници ги занемаруваат препораките од искусните играчи во врска со пресметувањето на потребната сума за обложување, од кое постојано страдаат. Затоа во новиот материјал ќе позборуваме за значењето на банката во спортското обложување, пристапувајќи кон ова прашање од друга страна.

Како правилно да се пристапи кон формирање на банкролот?

Обично првите облози на почетниците изгледаат исто. Играчите се регистрираат на саканиот портал, го пополнуваат својот депозит и, не размислувајќи, изделуваат дел од сумата и дури сите пари ги ставаат на облог. Ако на корисникот ќе му се насмевне среќата, тој ќе добие добра добивка. Следните облози ги прави по слична шема.

Меѓутоа, ваквиот однос кон личните финансии и банката за обложување е неправилен. Пред да ја издвои сумата за облогот, играчот треба да обрне внимание на следните фактори:

  1. Да го оцени својот буџет (достапната сума на пари на сметката) и да издвои еден дел од него за кој нема да му биде жал да го изгуби. Постојат неколку шеми за точно одредување на таа сума, но за нив ќе позборуваме во следната тема.
  2. Парите за обложување не треба да му бидат последни. Тоа не се однесува на средствата на сметката за играње, а воопшто на финансиите за живеење, парите за комуналии, рати за хипотека итн.
  3. Да поставува лимити за обложување во тек на еден ден или седмица. Дури во случај на губење на неколку облози по ред не треба да се нарушува избраниот лимит. Одморете и со свежа глава пресметајте го исходот на следниот облог.
  4. Да поставува облози само на проверени настани. Играчот треба добро да ја знае екипата за правилно да го предвиде исходот. Затоа подобро е да се избираат оние видови на спорт за кои типувачот се интересира.
  5. Да ги анализира сите настани пред облогот. Дури во случај кога играчот добро ги познава екипите не треба да се потпира само на интуицијата. Потребно е да се запознае со претходните игри или со спортистите.
  6. Да користи финансиски стратегии. Постојат неколку варијанти за поставување на облози. За нив ќе позборуваме во една од следните теми на нашата школа.
  7. Да ги подобрува своите вештини. Колку повеќе облози ќе постави корисникот, толку подобро ќе ги разбира нијансите на работата на обложувалницата и ќе може да ја победи.
  8. Единечни облози за почетниците. Патот во спортското обложување треба да се започне со ординарите. Тие се наједноставни и, при правилно пресметување на банката и исходот, можат да им носат добри добивки на играчите. Сложените експреси треба да се користат само по стекнување на искуство.
  9. Да управува со емоциите. Во претходната статија ние раскажувавме кои се најраспространетите грешки меѓу играчите. Не треба да се брза со поставување на облозите, особено под влијание на позитивни или негативни емоции. Само точната пресметка и спокојството ќе помогнат за добивање на големи добивки.
  10. Да не игра на сè или ништо. Не треба да ги поставувате сите достапни пари на сметката на спортски облози дури и ако 100% сте уверени во исходот. Секогаш се јавуваат непредвидени околности кои можат да не бидат во корист на типувачот.

Како да се однесувате кон банката за обложување?

Секој играч треба да сфаќа дека управувањето со банкролот е камен темелник на успехот. Ако се води евиденција на парите за играње и се поставуваат разумни суми (идеално корисникот треба да поставува максимум 3-5% од вкупниот банкрол на еден настан), може да се зголемат финансиите. Затоа кон формирањето на банката за обложување треба да се однесувате внимателно.

Секој професионален типувач ќе каже дека тој има фиксна сума на пари, која е наменета исклучиво за спортско обложување. Благодарение на тој пристап, професионалците се занимаваат со спортското обложување на повисоко ниво во споредба со играчите-љубители.

Ние сме уверени, дека нашите лекции ќе ви помогнат да преминете во групата на професионални типувачи. Првиот чекор е е сериозно да пристапите кон оценувањето на своите сили и да научете да управувате со банкролот. На ова се посветени статиите на школата за 2 ниво.


melbet Portugal

Читај исто така