Menu

Како да се анализира дневникот за спортски облози?

Дневник ставок на спорт - анализ
Во второто ниво од нашата школа за спортско обложување стануваше збор за потребата од водење на дневник за обложување. Ако сè уште не сте го прочитале тој материјал, препорачуваме да се запознаете со него. Во него зборувавме за важноста да ги запишувате сите облози за анализирање на нивните резултати и избраната стратегија. Во денешната статија сакаме да позборуваме за анализа на резултатите внесени во дневникот.

Зошто дневникот за облози е важен за играчот?

Ако играчот сака да стане искусен типувач, тој треба правилно да располага со својата банка за обложување. За ова ќе помогне водењето на дневник за облози. За играчите тоа е најважната книга која ги содржи сите подеми и порази, еден вид Библија за спортски облози. И покрај комичноста на последното тврдење, тоа идеално опишува што претставува дневникот со резултатите од облозите.

Денес сите онлајн обложувалници на корисниците им нудат статистика на обложување, Благодарение на филтрите, настаните може брзо да се сортираат според различни критериуми. Сепак, за многу играчи овој формат не е удобен. Тој не ја содржи сета информација која сака да ја има предвид типувачот. Покрај тоа, од телефон потешко е да се работи со табелите, отколку со писмената верзија на дневникот. Сепак, како што велат искусните играчи, за вкусовите не се дискутира. Затоа вие може да го изберете тој дневник за облози кој ќе ви помогне да водите анализи на облозите и да ги подобрувате своите резултати.

И покрај тоа што не е тешко да се води дневник за облози, многу играчи немаат дневник. Всушност, тие не сакаат секојдневно да ги внесуваат поставените облози, а воедно и резултатите од секој настан. На тој начин тие се лишуваат од можноста да ја погледнат својата стратегија за обложување од друг агол.

Благодарение на дневникот за облози играчот може да:

  • Ги определува видовите спортови кои имаат високо ниво за успех.
  • Ги определува видовите спортови во кои успехот е низок – се проследува губење.
  • Ги определува конкретните играчи или екипите кои носат успех.
  • Ги открива отстапувањата од стратегијата.
  • Без проблем одржува еднаква висина на облозите.
  • Не подлегнува на импулсивни облози.
  • Лесно открива какви било промени во навиките за обложување.
  • Определува дали често прави облози на големи аутсајдери.
  • Да сфати кои елементи од стратегијата работат добро, а кои не.

Затоа, ако сè уште не водите дневник за облози советуваме за започнете што е можно побрзо.

На што да обрнете внимание во дневникот за облози?

Откако играчот ќе започне да води дневник за спортски облози, може да премине кон анализа на резултатите.
Прво треба да ги разгледа настаните кои се покажале како добитни. Доколку тие се единечни, тогаш да се постави прашањето „Зошто е избран имено овој настан?“ Можеби играчот добро го познава стилот на играта на спортистот или екипата и може да го предвиди резултатот. По бурата на идеи корисникот може да ги спореди облозите и да ја увиди шемата. Ако тоа биле облози на фаворити или во одделни видови на спорт, тогаш треба да го зголеми бројот на такви облози.

Второ, слично треба да се направи и со недобитните настани. Најверојатно ќе можат да се видат причините за неуспех, да се издели општата тенденција на губењето. Во наредните облози треба да се исклучат негативните фактори кои влијаат на преземањето на ваквите одлуки и да не се поставуваат облози на одредени натпревари, спортисти итн.

Трето, да се корегира курсот за постигнување на целите, но да не се прават необмислени облози. Одлуките кои се преземаат импулсивно без внимателна анализа нема да бидат од полза за играчите.

По исполнување на овие чекори, во целина може да се погледне на стратегијата и да се внесат некои измени. Како што покажува праксата, по корегирањето на резултатите показателот ROI кај играчот ќе се подобри.


melbet Portugal

Читај исто така